Безработицата в страната отчита пореден месец на спад, като намалява от 7,2% през юни спрямо 7,3% през май, според Евростат. По данни на европейската статичстическа служба през юни 2015 г. стойността на показателя за страната е бил 9,7%. Това нарежда България сред държавите с най-бързо понижение на безработицата заедно с Кипър (от 15,1% до 11,7% за година), Хърватия (от 16,2% до 13,2%) и Испания (от 22,3% до 19,9%). Общо за 28-те държави от ЕС безработицата остава непроменена спрямо идния месец - 8,6%, което е най-ниското и равнище от март 2009г. маса, а само за държавите от еврозоната без работа са 10,1% от работоспособното население. Според оценките на Евтостат към края на първото полугодие безработни са 20,99 млн. души в ЕС.
Източник: capital.bg