138 собственици на луксозни автомобили са проверени от НАП Бургас. По време на инспекциите двама от притежателите на скъпите коли са подали коригиращи декларации като по този начин са обявили реалните си доходи, установени от данъчните инспектори по време на контролните действия. В ход са и две ревизионни производства на физически лица, собственици на скъпи коли, за които има установени несъответствия между доходи и придобито имущество, уточняват от териториалната структура на приходното ведомство в морския град.

Обичайно при извършване на проверки и ревизии за съответствие на имущество и доходи, данъчните оценяват цялото налично имущество на домакинството – имоти в страната и чужбина, превозни средства, банкови влогове, издръжка на живота, включително екскурзии в чужбина, като извършените разходи се съпоставят с официално декларираните доходи. Ако стойността на имуществото надвишава доходите, недекларираната разлика се облага с данъци и осигуровки за последните 5 години заедно с лихвите, а когато има данни за данъчни или осигурителни престъпления, НАП сезира прокуратурата за започване на наказателно производство, поясниха още от НАП Бургас.

В национален мащаб приходната агенция е установила 1,1 милиона лева допълнителни задължения от приключилите досега 31 ревизии на доходи на собственици на луксозни автомобили. В цялата страна са възложени 148 ревизии, като от края на 2015 г. до момента са извършени повече от 1800 проверки на притежатели на скъпоструващи леки коли.