Фактурите за електроенергия в Югоизточна България вече ще излизат по-бързо след отчитане на потребената енергия. Това е част от подготовката за либерализация на пазара и в тази връзка EVN България предприема ЕДНОКРАТНА промяна на сроковете за издаване и плащане на фактурите за електроенергия.

Новият график за издаване на фактури ще навлезе в периода май − юни 2016 г. За част от клиентите това означава ЕДНОКРАТНО плащане на две фактури през месец май 2016 г., а за други – през юни 2016 г. Всяка фактура е за реално потребена енергия и общи#ят брой фактури за една година остава 12.

По време на промяната ще бъде удължен периодът на безлихвено плащане.

ВАЖНО: Сроковете за отчитане не се променят.

Обърнете внимание на информацията в касовия бон или фактура!

Сроковете на отчитане, плащане, както и следващ период на отчитане са отбелязани във Вашата фактура или касов бон. Следете актуалните периоди, отразени в тези документи.

Не пропускайте безплатните SMS и имейл услуги:

Посочете ни Ваш телефон или имейл адрес, на който искате да получавате безплатна информация за сметка и за предстоящо прекъсване, ако сте пропуснали плащане. Заявете по имейл на info@evn.bg или на място в EVN Офис.

Препоръчваме Ви безплатните SMS и имейл услуги, особено ако имате повече от едно място на потребление.

За информация: www.evn.bg, в EVN Офис или на денонощен тел. 0700 1 7777.