Националното сдружение "Младежки глас-клон София" стартира проект за обучение в тънкостите на бизнеса. Целевата група е от 16 до 29 години - ученици и студенти, съобщи координаторът на проекта Вадим Рошманов.

"Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проест" е финансиран по програма "Европа" от Столичната община. Партньори са Район "Триадица" към Столична община, Национално представителство на студентските съвети в България и Столична агенция за приватизация и инвестиции. Другият партньор е Центърът за учебно-тренировъчните фирми към МОН, откъдето ще осигурят лекторите.

Проектът включва 4 модула на обучение. Всеки кандидат ще трябва да попълни анкета, на хартия или електронно. След това ще бъдат одобрени общо 35 участници в проекта, които ще имат възможност да се учат на тънкостите в бизнеса.

В момента се изпълнява първата дейност от проекта "сформиране на екип и подготовка за стартирането".

На 10 юни започва практическата реализация на "Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проест".