Глоба до 500 лева заплашва всеки, който не подаде данъчна декларация, предупреждават от приходната администрация. Крайният срок за деклариране на доходите за 2015 г. изтича днес. Това е и последната възможност длъжниците да доплатят налозите си за миналата година. Данъчна декларация за доходите си за миналата година е длъжен да подаде всеки, който е получил пари извън тези по трудовия си договор.

Важно е да се знае, че при повторно нарушение, данъчните налагат санкции до 1000 лева. Глоба се предвижда и за вписване на неверни данни в декларацията. Ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане, приходната агенция ще ни глоби с до 1000 лева. При повторно нарушение законът предвижда двойно по-голямо наказание.

Физическите лица трябва задължително да декларират и получените и дадените парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. Данъкоплатците, които са си подали декларациите, но въпреки това не са внесли дължимите суми към бюджета, също подлежат на наказание. Глобата започва от 1000 лв., а при повторно нарушение скача на 2000 лв.