Община Поморие официално подаде проектните си предложения за финансиране на мерки за внедряване на енергийна ефективност на шест публични сгради в Поморие. Това са сградите на ОУ „Христо Ботев”, на СОУ „Иван Вазов” (начален курс, вкл. физкултурния салон); на РУП и РСПБЗН, на Историческия музей и на общинската администрация. Финансирането се осигурява безвъзмездно от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по която Поморие е един от 28-те български града, които имат възможност да кандидатстват.

Изпълнението на заложените в проектните предложение дейности ще допринесе за намаляване на разходите за енергия, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. Предвидените по проекта мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда, което ще доказва, че приложените мерки ще доведат до нормативно изискваните нива на енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“.

Поради предварително извършените технически и конструктивни обследвания на сградите, Община Поморие вече има готовност да стартира и процедурите за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности, което значително ще съкрати сроковете за изпълнение на предписаните мерки за енергийна ефективност.

На всяка от изброените сгради ще бъде сменена дограмата, ще се положи система за топлоизолация на фасадните части, осветлението ще се смени с енергоспестяващо, ще бъдат ремонтирани покривите, а на физкултурния салон на училище „Иван Вазов” ще бъде направен и конструктивен ремонт за укрепване на сградата.

„Както за жилищните блокове, така и за публичните сгради е от изключително голямо значение тяхното енергийно обновяване. Публичните сгради посрещат и обслужват жителите на нашата община, а новата обстановка, не само ще намали разходите ни за ел. енергия, но ще направи сградите по-уютни и приветливи”, коментира кметът Иван Алексиев.