В рамките на вчерашния ден в Поморие се проведе първа среща на заинтересованите страни във връзка с подобряването на екосистемните услуги по Черноморието. Участие в нея взеха представители на общини, местни общности, туристически бизнес и природозащитни групи, както и експерти по туризъм, екология, икономика и право.

Организаторите (Сдружение за дивата природа “Балкани”, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия) споделиха, че една от основните причини градът ни да бъде избран за домакин на срещата е впечатляващият опит на Община Поморие в изпълнение на подобни инициативи. Кампанията „Поморие - моят зелен град”, Кампанията за опазване на българската гора и природа и грижите за Поморийското солено езеро бяха посочени от специалистите за пример на останалите черноморски общини.

На мероприятието присъстваха заместник-кметът Илия Джингов и гл. експерт еколог Димитрина Япаджиева. Те запознаха присъстващите с част от реализираните проекти на Община Поморие, допринесли за това градът и съставните му селища да са по-чисти и зелени. Бяха представени и бъдещите стъпки в тази насока, заложени в Програмата за управление на кмета Иван Алексиев.

„Трябва да има синергия на обществото по отношение на това как да се развива дадена територия”, коментира Румен Драганов – Директор на Института за оценки и анализи в туризма. В подкрепа на това твърдение екипът на Община Поморие сподели опита си в организирането на срещи, обществени обсъждания и фокус-групи, в които заинтересованите страни (граждани, представители на браншови организации, местни инициативни групи и други) спомагат както за формирането на плана за развитие на града, така и при изготвянето различни проекти.

„Целта на всички тези мероприятия е да се повиши обществената ангажираност и информираност. Старанието и усилията на Общината в тази насока значително допринасят за това Поморие да бъде все по-привлекателно място за туризъм и отдих.”, каза още зам.-кметът Джингов по време на срещата на заинтересованите страни.