аботодателят не може да намали възнаграждението на служителите си само поради факта, че полагат труд от вкъщи, ако са на пълно работно време от 8 часа. Това съобщават от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“.

Рискът, се посочва в публикация на вестник Монитор, е по-скоро от удължаване на работния ден поради възникнали домашни задължения, тъй като Кодексът на труда позволява на работещите от вкъщи служители сами да определят почивките си както и да организират работното си време, разясняват инспекторите. Тази организация обаче трябва да е такава, че те да бъдат на разположение и да работят във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка, уточниха от ГИТ.

Оттам добавиха, че почивките обаче трябва да бъдат разпределени така, че да гарантират спазването на задължителните междудневни и седмични почивки, регламентирани в Кодекса на труда.

Работодателят има задължение да определи реда за отчитане на работното време, като действително отработеното се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от него, разказаха още от ГИТ.

Инспекцията по труда има правомощия да посещава всяко място, на което се полага труд. По отношение на работата от разстояния и предвид нейната специфика, правомощията на Инспекцията по труда са разписани допълнително в Раздел 8б от Кодекса на труда.

Регламентирано е, че работниците и служителите могат сами да поискат посещение вкъщи със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Контролните органи на ГИТ пък могат да посетят работното място при задължително предварително уведомяване на работника или служителя и с негово съгласие. Той обаче няма право да откаже без основание достъп, в рамките на установеното в предприятието работно време или уговореното в индивидуалния или колективен трудов договор, обясняват още инспекторите.

По същия ред достъп до работното място на служителя има и работодателят или негов представител. Работата от разстояние е една от най-препоръчваните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Заради това бяха предприети промени, с които се дава възможност в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка работодателите да изпращат служителите си да полагат труд от разстояние едностранно – със заповед, разясняват от ИА „Главна инспекция по труда“. С нея се променя само мястото, където ще се извършва работата. Условията за работа от разстояние се уговарят в индивидуалните трудови договори, в анекси към тях или в колективни трудови договори съобразно разпоредбите на Кодекса на труда. С подписването на тези документи служителят на практика е дал съгласието си да работи по този начин и да спазва условията в тях, разясняват още от ГИТ.

В случаите на извънредно положение, когато работата от разстояние е възложена със заповед на работодателя, следва да има доказателство, че служителите са запознати със заповедта.

Хоум офисът има повече позитиви и за двете страни, поради което до момента няма сигнали, касаещи специфични проблеми, свързани с работата от разстояние, казват още инспекторите по труда.