Общинските съветници Емил Пейчев и Станислав Добрев от движение „Гергььовден“ настояват жителите на Царево да имат нормална възможност да се запознаят с Общия устройствен план, който е от изключително значение за морската община. В момента в сградата на Общината трябва да има достъп до документите, за да може хората да се запознаят с тях.
„Към нас са подадени десетки сигнали от граждани, които вече втора седмица не могат да се запознаят с проекта на Общия устройствен план на Община Царево. В сайта на МРРБ и сайта на Община Царево ясно е записано, че документите са предоставени за достъп всеки работен ден от 9,30 до 17,30 часа. Едва този понеделник достъп бе осигурен, но част от материалите липсват и то - графичната част. В понеделник подадохме сигнал на дежурния телефон на министерството, но резулатът за достъпа остава същият.“, се казва в жалба по този повод, написана от Добрев и Пейчев.
Те подчертават, че много от собствениците на имоти са възрастни хора, които също трябва да могат да видят нормално документите.
„Трябва да сте наясно, че болшинството от собствениците на поземлени имоти в Община Царево са жители на средна и над средна възраст, като голяма част от тях живеят в селата. Тези хора не са с добри компютърни умения, за да се запознаят с предвижданията на плана от електронните издания. На тези хора трябва да бъде осиурено от Общината техническо лице, което не само да показва, но и да разяснява съдържанието на проекта за Общ устройствен план. Какво обществено обсъждане ще се провежда за нещо, което, меко казано, се крие?
Поредната подигравка беше, когато днес ни показаха предвиждането на плана в мащаб 1:25000. В този мащаб имотите не се четат, графиката и цветовото оформление е размазан неясно. Имайте предвид, че думата „план“ означава графичен материал в мащаб до 1:5000, всичко над този мащаб е карта.“, подчертават Пейчев и Добрев.
Те настояват за намеса от страна на Община Царево, за да може обществото да бъде коректно информирано и процедурата по одобряване на плана да бъде законово издържана.