КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха готовност за започване на поредица от протести срещу т. нар. "Зелена сделка" на ЕС. Това съобщиха президентите на двата синдиката Пламен Димитров и Димитър Манолов на пресконференция в сградата на КНСБ. От синдикатите не са против "позеленяването" на икономиката, но не в този времеви диапазон и с този интензитет, предава БТА.

"България не трябва да подкрепя заявката за намаляване на емисиите на въглероден двуокис до 55 процента до 2030 г. спрямо базовата 1990 г.", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му, ако това бъде прието, ще бъдат подложени на допълнителни рестрикции почти всички сектори в икономиката. Според него т.нар. "Зелена сделка" е добро намерение, но невъзможно за изпълнение - най-вече заради времевия диапазон и интензивността.

От двата синдиката искат правителството да създаде постоянно действащ орган, който да оценява въздействието на сделката върху всички сектори. Според тях трябва има и съответни дерогации, които да позволят поне до 2030 г., да няма извеждане на ТЕЦ-ове, добави Пламен Димитров.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов припомни, че България в последните месеци от нетен износител се е превърнала във вносител на електроенергия. "Има недостиг в производството, но това се очертава като устойчива тенденция", отбеляза Манолов. Той добави, че може би от тази година ще започне либерализация върху цените на електроенергия и за битовите потребители. Това ще изправи страната пред нови предизвикателства. Манолов изтъкна, че комплексът "Марица-изток" е този, който, ако бъде правилно управляван, би могъл да намали предизвикателствата пред страната ни.

Заетите по веригата на доставки в комплекса "Мини Марица-изток" са заети 122 000 човека, посочи още Димитър Манолов. Около 16 000 са пряко заетите от производството на въглища и електроенергия в комплекса, допълни Пламен Димитров. От синдикатите подкрепят намерението ръководството на комплекса да изгради собствен соларен парк, но подобно действие трябва да бъдат правени с участието на работещите в комплекса, изтъкна Димитров.