"От 2000-та година около 170 малки водноелектрически централи са построени, като за поне 140 от тях ние сме доказали, че са незаконни. Другите не казвам, че са законни. Добрите примери са единици.". Това заяви Пенчо Пандъков, експерт хидробиолог, цитиран от БНР. Има платформа за мониторинг на ВЕЦ-овете. Много често става въпрос за липса на контрол. Институциите, дори да има установени нарушения, правят опити да узаконят ВЕЦ-овете, заяви Пандъков. Всяка злоупотреба, която не е наказана, води до нови, по-големи злоупотреби, а всяка наказана води до по-малко злоупотреби в бъдеще, категоричен е той. За 8 години са установени много нарушения по темата с ВЕЦ-овете. По-голямата част са изградени незаконно, подчерта той. От сдружението са пуснали сигнали, но по думите му "всичко се замита" от прокуратурата и няма никакъв резултат.

Много от разрешителните за водоползване от водноелектрическите централи са издадени неправомерно от компетентните органи - басейновите дирекции, твърди още Пенчо Пандъков. "Те са в нарушение на плановете за управление на речните басейни, на Закона за водите, също на някои планове за защитените територии", изтъкна експертът. "Почти няма случайни хора собственици на ВЕЦ-ове, там всички са политически обвързани фигури по някакъв начин, близки до партиите и на практика наблюдаваме процес, при който нашите институциите не просто се обезличават, но биват използвани само да узаконяват злоупотребата с обществени ресурси", коментира хидробиологът. Той разказа за практиката контролиращите органи да съобщят на нарушителя преди проверката, че има сигнал срещу него. Така не могат да не го хванат, обясни Пандъков. Клуб "Балканка" не е против добива на енергия от водните обекти, но настоява процесът да се провежда по регламент и да се спазват законите, поясни той. Водноелектрическата централа под язовир "Бебреш" е построена през 2014 година и преди това Ботевград не е имал проблеми с водоснабдяването. Откакто изградиха ВЕЦ "Бебреш", Ботевград има проблеми с осигуряването на питейни води, посочи Пандъков като конкретен пример за един от ВЕЦ-овете. Припомняме, според думите на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов експерти на "Напоителни системи" не са дали становище за изграждането на ВЕЦ "Бебреш", който е собственост на бащата на Валентин Златев през 2012 г. Разрешението за неговото изграждане е дадено директно от зам.-министър. Справка в Агенцията за устойчива енергетика показва, че е изкупувана енергия от ВЕЦ "Бебреш" и е реализирана печалба. "Така че този ВЕЦ си е работил.

Причината да не работи през цялата година е единствено фактът, че през цялата година язовир "Бебреш" е под половината от обема си, т.е. той се поддържа в много ниско ниво, което е абсурдно на фона на факта, че това е изравнител, годишен, и би трябвало всяка пролет да е пълен, за да може да обезпечи нуждите през периода на маловодие", допълни Пандъков. Изминалата година е средна по влажност и засушаването не би трябвало да е причина язовир като "Бебреш" да бъде с толкова ниско ниво, смята Пандъков. По думите му причините язовир "Бебреш" да е с толкова ниско ниво, е че са дадени права на фирми да ползват вода, които са в конфликт с обществените интереси. Подозира се, че там е имало и кражба на вода. Това е трудно да се докаже, защото язовирът не е в списъка с язовири с национално значение и не се публикуват данните за неговите обеми в сайта на министерството. "Но не е възможно язовир "Бебреш" - един от язовирите, които се пълнят най-бързо, защото не е чак с такъв голям обем, да не може да се напълни цяла година при средна по влажност година. И в същото време потреблението на вода да не е чак толкова голямо - поне отчетеното. Със сигурност тук става въпрос за огромна кражба на вода", обясни Пандъков.