Нов държавен дълг за близо 1 млрд. лв. е пуснат за по-малко от пет месеца. Това сочат данните на Министерството на финансите. В понеделник, 7 октомври, Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК), пусната в обращение на 21 юни 2019 г. и с падеж на 21 юни 2039 г. На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 69,18 млн. лв. при средна доходност в размер на 1,38%. Общият размер на подадените поръчки достигна 132,25 млн. лв., или 1,39 пъти над предложените облигации за 95 млн. лв. В резултат пласираните ДЦК от средата на юни насам, след като стана ясно че трябва да платим наведнъж 1,2 млрд. долара за изтребителите, са на стойност 969,78 млн. лв. На проведения в понеделник аукцион най-голямо количество ДЦК придобиха банките – 41,2%, следвани от пенсионни и гаранционни фондове – 34%, застрахователите с 20,2%, и други инвеститори – 4,6%.