До 750 000 евро на общините за нов проект

img

Нови- до 750 000 евро ца проект, могат да получат общините за градско развитие. Средствата ще се отпускат по линия на европейската програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020 г. Втората, последна за периода 2014 – 2020 г., покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия, вече стартира.

С наличния бюджет се очаква да бъдат финансирани около 23 проекта. Те са свързани със засилване на научноизследователската дейност; технологичното развитие, подобряване достъпа до информационни технологии; повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия; подпомагане преминаването към нисковъглеродна икономика; насърчаване адаптацията към изменението на климата, превенцията и управлението на риска; съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване ресурсната ефективност; насърчаване устойчивия транспорт; насърчаване заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; насърчаване социалната интеграция, борба с бедността и всяка форма на дискриминация; инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и учене през целия живот.Основната цел е да се подобри капацитетът на градовете.

Кандидатите по втората покана се насърчават да включат в партньорските планове за действие и някоя от темите на Градския дневен ред на ЕС, в т.ч.- осигуряване на достъпни жилища, адаптиране към климатичните промени, интегриране на имигранти и бежанци, борба с бедността, дигитализацията, намиране на решения за устойчиво ползване на земята и природата, работни позиции, кръгова икономика (удължаване жизнения цикъл на продуктите), иновативни и отговорни обществени поръчки, градска мобилност, културно наследство, енергиен преход и сигурност на обществените места.

Проектите ще се одобряват и изпълняват в 2 фази с обща продължителност 30 месеца. Допустимият максимален бюджет за един проект за мрежа за планиране на действия е 750 000 евро общо за двете фази. Първоначалният бюджет, отпускан за първа фаза на проекта, не трябва да надвишава 150 000 евро.  Партньорите в проекти от по-слабо развитите региони, включително регионите в България, се съфинансират с 85% от ЕФРР. Проектните предложения трябва включват минимум 7 и максимум 10 партньори от 28 държави от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария, бенефициенти на програмата.

 

 

 

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

БАЛОВЕ 2019

Мащабно издирване, 2-годишно дете изчезна в Равнец

Никулден 2018