Членовете на Общинския съвет по наркотични вещества проведоха днес, 29 септември, първото си заседание в заседателната зала на Община Бургас, след като бе избрано новото ръководство: Росица Димова - председател и Деница Попова - секретар.

По време на срещата бяха обсъдени предложения за съвместно обучение на училищните психолози и педагогическите съветници в бургаските учебни заведения на теми - "Разстройства поради употреба на психоактивни вещества", "Дизайнерски дроги", "Скрининг и кратки интервенции" и "Мотивация и промяна". Провеждането на обучението беше насрочено за 12 и 13 октомври в залата на Експозиционен център "Флора Бургас".

На следващото заседание, което ще бъде в началото на ноември, предстои Общинският съвет по наркотични вещества да обсъди изработването на стратегия и план за действие и борба срещу употребата на наркотични вещества.

Участие в дискусията взеха още заместник-кметът д-р Лорис Мануелян и членовете на ОбСНВ: Таня Колева от РУО - Бургас, Димитрина Чочева от Отдел "Закрила на детето", Цветелина Рандева - пресаташе на ОД на МВР - Бургас, Веселина Берова - Областна служба "Изпълнение на наказанията", Димитър Илиев - Районна прокуратура - Бургас, Петя Чакърова от общинския отдел по превенции и социални дейности, Десислава Василева от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Станислав Андреев - общински съветник и представители на Регионална здравна инспекция, Център по психично здраве, Регионална митническа дирекция и др.