Кметът на Айтос Васил Едрев не разреши провеждането на протеста, иницииран от Организацията за закрила на българските граждани (ОЗБГ) в подкрепа на бития с брадви в село Мъглен Илиян Мавров. Едрев издаде заповед, в която излага мотивите си, ето какви са те:

Не разрешавам провеждането на мирен протест под наслов“Не на прокурорското безобразие“ на 21.09. 2017 г. от 11 до 15 часа пред сградата на Районна прокуратура-Айтос.

След като разгледах уведомление от Организацията за закрила на българските граждани, представлявано от Стефан Петров, с цел „да се окаже подкрепа на пребития от цигани Илиян Мавров“, прецених, че въпросното мероприятие не следва да се провежда, като съображенията ми за това са:

Районна прокуратура -Айтос не разполага със собствена сграда, а ползва част от такава, в която са разположени оке Общинска служба „Земеделие“, Дирекция „Местни данъци и такси“, общинска аптека, офиси на фирми. Входът е от страната на най-натовареното и възлово кръстовище в града.

От уведомлението става ясно, че протестът ще се осъществи на пътното платно, което означава блокиране на движението, създаване на задръствания и предпоставки за ПТП - за период от 4 часа в работния ден. Ще бъде възпрепятствано и свободното движение на граждани, които искат да ползват услучите на гореизброените държавни и общински институции, аптеката и джамията.

До колкото в ЗСММ се урежда провеждането на събрания, митинги и манифестации, но не и протести, с цел опазването на обществения ред и спокойствието на гражданите и гостите на Айтос, следва да се предприемат мерки за предотвратяването на искания протест.

Ако се тълкуват разрешително разпоредбите на ЗСММ и приемем, че протестът е някаква форма на събрание или митинг, то изложените по-горе съображения също важат.

И при двата случая следва да се добавят още по-важни аргументи. Абзац втори от уведомлението определя целта на протеста: „да се окаже подкрепа на пребития от цигани Илиян Мавров“. Обобщителното вменяване на престъпление на цяла етническа група, не само накърнява правата на представителите на същата, които не са извършили дадено престъпление, но считам е сигурен индикатор за целено още със самото уведомление създаване на междуетническо напрежение и провокация, а оттам и най-малкото -нарушаване на обществения ред. Тук следва да се има предвид и факта, че в Айтос живеят значителен брой цигани/роми.