Защо рибарските риболовни дневници не са отпаднали като изискване, след като още в края на 2015 г. Народното събрание гласува промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Това пита в парламентарен въпрос народният представител от ГЕРБ Димитър Бойчев, който е сред вносителите на промените. В измененията е записано отпадане на задължението на рибарите с малки съдове, които осъществяват непромишлен риболов, да водят риболовен дневник.

Димитър Бойчев обръща внимание, че страната ни разполага с риболовен флот от над 3 000 риболовни съда. Във всички свои документи и официални изявления, Европейският съюз изразява подкрепата за насърчаване улова с такива малки съдове.
В действащия към онзи момент закон, обаче, беше предвидено да се води голям брой документация от страна на риболовците - счетоводство, риболовен дневник, периодични декларации и т.н.

„Почти две години по-късно, въпреки приетите законодателни промени, от рибарите все още се изисква да предоставят същата обемна документация пред Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Над 90% от българския риболовен флот, наброяващ 3000 съда, се използва основно за непромишлен риболов. Тяхната дейност е насочена към улова на риба и водни организми за собствени нужди, за допълване на доходи и запазване на занаята на местните рибари. С неспазването на законодателните промени Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури реално възпрепятства поддържането на поминъка на българските рибари“, пише Димитър Бойчев.

Депутатът очаква отговор от министъра на земеделието и храните Румен Порожанов.