Единственият общински съветник, който не подкрепи забраната за носене на бурки на обществени места в Бургас е представителят на ДПС Шерафет Мехмед. Другият съветник от групата на партията Йордан Козаров не сварил да гласува. Припомняме, че с 34 гласа „за“ Общинският съвет прие забраната. В куоларите се коментираха няколко основни въпроса – как ще бъдат налагани наказанията в случай, че тя бъде нарушена и ще подлежат ли на рестрикция артистични и други покривала, свързани с културни и обществени мероприятия. Затова публикуваме точния текст на новата разпоредба (ВИЖ ПО-ДОЛУ).

До забраната се стигна след 1 час разгорещен дебат по темата, при който се чуха както политически нападки, така и комични изказвания.

„Тази докладна е превантивна мярка. Какво ще правим като дойде шейх с жена си ли? Ще яь глобим. Всички, които идват в Бургас, ще се съобразяват. Аз съм вече 56 години в Бургас и навалица от шейхове не съм срещал“, каза Ангел Божидаров от НФСБ. Той добави, че партията е имала намерение да внесе същата докладна записка като тази за забраната, написана от представителя на ВМРО Георги Дракалиев.

Той влезе в директен словесен двубой със съветника от ДПС Шерафет Мехмед, който заяви, че е пътувал с корабите и никъде не се натъквал на забрани да ходи с къси панталони и къси ръкави. Днес ще забраним бурките, утре и забрадките“, ядоса се Шерафет Мехмед. Ангел Божидаров пък с ироничен тон му заяви, че има десетки държави, в които жена, която е отишла там като турист, не може да се движи по улиците с къса пола и по-свободно деклоте. В хода на дебатите стана ясно, че в центъра на Бургас преди дни е била забелязана жена с бурка, която е била гост на града.

В залата се чуха и тези, според които за забраната на бурките е нужно национално законодателство, а не местни разпоредби. В крайна сметка обаче забраната вече е факт, вписана като промяна на Наредбата за опазване на обществения ред.

Ето я:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, както следва:

§ 1. Създава се нов чл.4а със следният текст:

Чл. 4а. (1) Забранява се носенето на облекло, което напълно или частично скрива лицето, както и всякакви религиозни облекла и символи на нерегистрирани у нас вероизповедания, включително и такива, които са в разрез с морала и традициите на религиозните общности в Република България.

(2) Забраната по ал.1 важи в официалните институции и обектите, свързани с предоставянето на административни, образователни и обществени услуги, както и на местата за обществен отдих, спорт, култура и комуникации.

(3) Забраната по ал.1 не се прилага, ако облеклото се налага по здравословни причини или професионална необходимост, или ако е с временен характер в рамките на спортни, културни или други подобни прояви.

(4) В своята дейност вероизповеданията не могат да използват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека.

$2. В чл.34 ал.3 т.1 след текста „На физическите лица, извършили или допуснали извършване на нарушение на разпоредбите на чл. 3, т.1 и т.2”, се добавя „и на чл.4а”.

$3. В Допълнителните разпоредби на Наредбата се създава нова точка 6 със следният текст:

т.6. По смисъла на тази Наредба скриване на лицето са случаите на използване на покривала или дрехи от плат, които цялостно закриват главата и лицето или по-голямата част от тях, включително устата, косата, ушите и очите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.