400 хил. лева за преместването на детско отделение в новия корпус на болницата в Айтос, изграждането на нова пешеходна алея до гробищен парк и за ремонт на стадиона в града станаха повод за горещи дебати по време на днешната сесия на Общинския съвет. Сумата беше обсъждана преди гласуването на актуализация на бюджета, предложена от кмета Васил Едрев. От тези пари 130 хиляди лева са за детското отделение, 150 хил.лева за алеята до гробищата и 100 хил. за стадиона.

До обсъждането на тази докладна записка Общинският съвет кротко и в дружелюбна обстановка приемаше решенията си, почти без никакви изказвания. Средставата за алеята и за стадиона обаче разпалиха страстите. Особено активни днес в дебатите бяха представителите на ДПС, които са най-голямата група в Общинския съвет. Тяхната позиция пробуди и съветниците от БДЦ и ГЕРБ, които до този момент мълчаха. Само представителите на БСП останаха безмълвни.

„Къде бяхте, управляващи, по време на разглеждане за бюджета, че сега искате актуализация с 400 хил. лева и то представена само с два листа.“, каза лидерът на ДПС Ружди Хасан. Той се обърна към кмета Васил Едрев и му даде съвет: „На хората от финансовия отдел трябва да им се дръпне ухото“. „Детското отделение е приоритет, но останалите обекти такива ли са? Кметовете по селата имат остра нужда от пари“, каза той. Днес Ружди Хасан беше сред най-дейните оратори, служеше си с примери, даваше съвети и дори разказа виц, за да подкрепи тезите си.

„Г-н Хасан, не приемам упрека ви. Отидете в ЕС да дърпате уши“, каза в отговор кметът Васил Едрев. Той обясни, че парите всъщност са заделени за съфинансиране по проекта с европейски средста за изграждането на пречиствателна станция в Айтос. Тя обаче е част от проект, разработен от 5 общини. В документите на останалите 4 са открити слабости, които трябва да бъдат отстранени до юли и всъщност парите ще стоят неупотрябавани до започването на работа, която се забавя от първоначално предвиденото. „Никого не съм подвеждал“, каза градоначалникът.

Съветникът от БДЦ Петър Янев се включи в спора като заяви, че паритеса точно разпределени. „Алеята до гробищата е много важгна, там беше блъсната жена. Стадионът също се ползва от много хора“, заключи Янев.

Пенчо Желев от ГЕРБ също подчерта, че обектите, за които са предвидени парите, се ползват от всички жители на общината.

В крайна сметка, въпреки разгорещения дебат, средствата бяха гласувани с пълно примирие.