Общинският съветник от НФСБ Георги Дражев предлага измемение в Наредбата за условията и реда за платено парикаране на моторни превозни средства в Община Бургас, с което на общинските съветници да им бъде издаден пропуск от 60 лева за 12 месеца. Дражев мотивира искането си с това, че на представителите в местния парламент им е трудно в момента да изпълняват задълженията си, тъй като им се налага да спират в различни части на общината.

„Във Във връзка с изпълнение функциите на общинските съветници и местната адвинистрация се налага спирането в различни части на Община Бургас, където паркирането е регулирано в режим Синя зона. Това създава усложнение и напрежение, които затрудняват работата на общинските съветници по срещи, разговори и контрол на общински и държавни институции. Ето защо се налага регулиране чрез закупуване на пропуск за престой в Синя зона за общинските съветници“, се казва в докладна записка, внесена от Георги Дражев в Общинския съвет. Предложението му за решение е общинските съветници в Общински съвет в Бургас запащат такза в размер на 60 лева за пропуск, позволяващ паркиране на територията на община Бургас за 12 месеца. Той е подписал докладната си записка не като общински съветник от НФСБ, а като зам. председател на местния парламент.