С голямо мнозинство Европейският парламент прие на пленарно заседание в Брюксел резолюция за защита на интереса на децата в Европейския съюз в случаите на осиновявания с трансграничен елемент.

Децата са тези, които плащат цената, когато държавите- членки на ЕС не успяват да си сътрудничат в съдебни производства и не защитават техните интереси, например при трансгранични спорове за попечителство и решения за осиновяване, се казва в резолюцията.

По време на дебата, който се проведе в пленарната зала, евродепутатът Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) призова Европейската комисия да вземе необходимите мерки за спиране на порочните практики на осиновяване на деца без разрешението на биологичните им родители в Европейския съюз. Той цитира случаите във Великобритания, които направо са се превърнали в бизнес, в който малки деца се отнемат по бързата процедура от биологичните им родители и се дават за осиновяване в британски двойки. Визиран беше случаят с българското дете Меган.

Повечето депутати се обединиха около позицията, че регламентът Брюксел 2а има много недостатъци, особено в случаите на отвличане на деца. Насърчаването на сътрудничеството и обмяната на информация, както между съдилищата, които се занимават с осиновявания, така и между социалните служби и националните администрации на държавите- членки, са част от мерките за справяне с проблемите.

Българският евродепутат акцентира върху нуждата от зачитане на културните и социалните традиции на различните държави- членки. "Защото в най-добър интерес на детето е то да остане в кръга на своето семейство, дори и то да не е в обичайното му местопребиваване. Това е особено важно за малките деца, които не могат да изразят своята позиция и за които понятието обичайно местопребиваване е относително" заяви Емил Радев.

Висшият интерес на децата е важен, но внимание трябва да се насочи и към родителите, и факта, че винаги в случаите на международни двойки, единият от родителите, който идва от друга държава, се намира в неизгодна позиция - не винаги разполага с цялата информация по процедурите за отнемане на родителската отговорност.

"В тази връзка информирането на родителите относно правилата за правна подкрепа, протичането на процеса, предоставяне на необходимите по делото документи на разбираем за тях език, назначаването на преводач при заседанията, са само част от мерките, които биха могли да бъдат предвидени, за да не се дискриминират и от незнание да загубят правата върху децата си", коментира г-н Радев.

Парламентът иска държавите- членки да назначат специализирани състави в семейноправните съдилища или трансграничните органи за медиация, които да наблюдават за бързото обработване на трансгранични случаи, свързани с деца.