„Потенциал за кадри в туристическия бранш може да търсим измежду тези 80-100 хиляди българи, които всяка година са заети със сезонна работа в Гърция, основно в туризма и селското стопанство“, заяви в Бургас министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той допълни, че държавата и бизнесът трябва да направят така, че да се създадат условия за работа, които да привличат тези хора и те да предпочетат да останат да работят в България. „Факт е, че заплащането на труда е сред основните фактори, с които можем за да постигнем това“, уточни вицепремиерът.

Готови сме да създадем специална схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) за нуждите на туристическия бранш, заяви късно снощи в Бургас Ивайло Калфин. Той откри дискусия, посветена на възможностите, които Европейския социален фонд предоставя за стимулиране на туристическия бранш у нас, чрез ОП РЧР.

„Мерките в сферата на заетостта по ОП РЧР трябва да ангажират финансов ресурс както на държавата, така и на работодателите. По този начин ще можем да създадем трайна заетост, а не просто да похарчим определена сума публични средства“, подчерта вицепремиерът. Той допълни, че основната цел на МТСП при изработването на програми с европейски средства е прилагането на нови инструменти с висока ефективност.

Министър Калфин увери, че Министерство на труда и социалната политика е готово да помогне на работодателите от туристическия сектор да намерят подходящи кадри за работа. „Усилията ни са насочени към обучението на кадри, от които бизнесът има нужда. За това и приоритет за нас е развитието на професионалното обучение“, поясни вицепремиерът. Той допълни, че в мерките за заетост приоритетно се включват хора от най-уязвимите групи на пазара на труда: младежи, хора в предпенсионна възраст и такива с увреждания.