„Не сме длъжни да спазваме изискванията на неправилни закони. Откъде ще вземем хидроинженери? Тези, които създават глупави закони, трябва първо да мислят“. Това революционно изказване направи общинският съветник от „Лидер“ по време на разглеждането на докладна записка, внесена от кмета Васил Едрев за допълнителни споразумения, които трябва да сключи Общината с концесионери и наематели на язовири. Темата предизвика сериозен дебат, тъй като край Айтос има 16 отдадени язовира на концесия. Петър Янев е баща на бизнесмена Георги Янев, който също стопанисва водоеми, уточниха съветници.

Проблемът всъщност е, че с концесионерите трябва да бъдат сключени споразумения, които ще ги натоварят с нови задължения. „Законът за изменение и допълнение на Закона за водите от юли 2015 година създава нов член, съгласно който, ако собственикът на язовира и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на този закон, той задължително възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания. Ако концесионерът или наемателят на язовира отговаря на изискванията, собственикът може да му възложи изпълнението на тези функции с договора за концесия. Тъй като всички договори са сключени преди това, в тях не се съдържат тези нови разпоредби и това налага сключването на допълнителни споразумения“, са мотивите в докладната записка на градоначалника.

Новите законови разпоредби предизвикаха бурни реакции. „В гьолчетата в нашата община няма възможност за промишлен риболов. Тук нещо не е наред“, каза и Ружди Хасан от ДПС. Проблемът ще бъде решен на следващо заседание.

Като цяло днешната сесия на местния парламент премина в работен дух, липсваха каквито и да било словесни престрелки, а наличието на опозиция е вече фантазия. Дебататите бяха по-скоро за изчистване на технически неточности при вземането на решения, отколкото заради сблъсък на идеи и политически убеждения. Дори най-речовитият общински лидер на БСП Андрей Андреев липсваше в дискусиите с колоритните си изяви пред микрофона.

Общинският съвет гласува и да бъде създадена комисия, която да разработи наредба, по която Айтос ще привлича инвестиции. Като топ специалисти в нея бяха избрани безпроблемно Турхаин Фаик от ДПС, Женя Пеева от ГЕРБ и Стоян Колев от Реформаторския блок.