100-те дни от встъпването в длъжност на кмета Иван Алексиев във втори мандат на управление положиха началото на няколко изключително важни за развитието на община Поморие проекти.

Годината започна с приемането на Бюджета за 2016 година без нито един глас „против”, с което бе даден категоричен вот на доверие към кмета от страна на общинските съветници за мандат 2015-2019 година.

Проектът, който пряко е насочен към хората и предизвика най-голям интерес, е този за безплатно саниране на малките блокове. Един от 28–те града, които успяха да спечелят финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 е Поморие. За по-малко от месец след обявяването и провеждането на информационна кампания, стана ясно, че собствениците на 10 сгради в Поморие са сред първите, които ще имат обновени и енергийно ефективни домове.

Друг нов проект на община Поморие се реализира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Чрез него се предоставя възможност за финансиране на всички добри идеи от страна на бизнеса или неправителствените организации. Към момента се провеждат срещи с целеви групи за изготвяне на Стратегия за местно развитие, което е основният документ, залагащ възможните проектни предложения.

Освен тези, не по-малко значими са и социалните проекти, които ръководството на община Поморие успя да реализира само за няколко месеца от новия си мандат. Със създаването на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване, се дава възможност на възрастни хора и на хора с увреждания да получат необходимите им социални грижи. Проект за развитие на човешките ресурси ще осигури обучение и заетост на над 60 младежи от община Поморие. Едновременно с това продължава и съвместната с Бюрото по труда инициатива за назначаване на общи работници и озеленители по програмата.

„100 дни не са много време от гледна точка на това, че работата ни е продължение на изминалите четири години и предвид ясната визия, която имаме за следващите четири. Но 100 дни са напълно достатъчни да покажем, че опитът, който придобихме аз и екипът ми е изключително важен, за да можем днес със самочувствие да поемем нови предизвикателства и да търсим нови възможности, които да реализират очакванията на хората и поетите от нас ангажименти.”, каза кметът Алексиев.

Съвсем скоро, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество, Поморие ще има свой Дом на изкуствата в една от емблематичните сгради в центъра на града и атрактивна вятърна мелница, на мястото, където е съществувала преди десетки години. И двете идеи са част от разработения през 2015 година, съвместно с гражданите на Поморие, Интегриран план за градско възстановяване и развитие.