45-годишният Петър Хараламбов е новият кметски наместник на село Александрово, община Поморие. Той беше избран на провелото се от 11.00 часа днес допитване до местните жители.

Инициативата за промяна и избор на нов управник дойде от самите жители на селото по време на предизборната кампания на кмета Алексиев. Въпреки, че законът му дава право директно да назначава наместниците в селата с под 100 души, Алексиев предостави на местните хора условия за демократичен избор. За целта бяха осигурени урна, бюлетини, изборна комисия и избирателен списък. Жителите на селото обаче предпочетоха да гласуват поименно, като имаха възможността да одобрят или отхвърлят кандидатурата на Хараламбов. Тя бе единствената, отговаряща на всички изисквания в предварителния подбор на кандидати, предшестващ състоялия се вътрешен избор.

На този първи етап, под формата се яви и досегашният кметски наместник Милан Георгиев. Той обаче отпадна от подбора, поради неспазване на условието за уседналост.

Право да участват в избора имаха всички жители на Александрово, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и към днешната дата са с адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в селото най-малко 6 месеца или общо 72 души. На събранието присъстваха 41 от имащите право на глас, 39 от тях гласуваха в подкрепа на Петър Хараламбов, а двама гласуваха с „въздържал се“.

„Тепърва ни предстои много работа, но най-важното е да не се губи връзката с хората“, каза Хараламбов, обръщайки се към всички присъстващи с признателност за подкрепата. В края на срещата александровци поздравиха за успеха новия кметски наместник и благодариха на кмета на община Поморие Иван Алексиев за това, че е спазил поетия по време на предизборната кампания ангажимент.