Въвеждането на еврото може да остане мираж за България в продължение на години, ако не влезем в еврозоната в началото на 2025 г. заради висока инфлация. Според нова прогноза на БНБ до края на годината инфлацията в страната ще намалява, но след това отново ще нарасне. В резултат, ако през настоящата година не изпълним критерия за инфлация за влизане в еврозоната, през следващите години още по-трудно ще го изпълним.

Прогнозата на БНБ за годишната инфлация е тя да се забави до 2,2% в края на 2024 г., а средногодишната инфлация да възлезе на 2,5% през 2024 г. Основните причини за това забавяне на инфлацията са достигнатите високи цени на стоките и услугите, както и очакваното поевтиняване на енергийните продукти. По отношение на храните очакванията са цените им да нараснат с 3,2% през 2024 г.

За следващите две години от БНБ прогнозират нарастването на цените да се ускори до 2,8% през 2025 г. и да възлезе на 2,6% през 2026 г. Очакваната средногодишна инфлация за следващите две години е 2,7%. Тези прогнози показват, че след края на тази година инфлацията отново ще нарасне, което ще ни отдалечи от влизане в еврозоната, ако това не стане от 1 януари 2025 г.

От БНБ очертават факторите, които ще имат най-голям принос за инфлацията през тази и следващите две години. Сред тях са поскъпването на храните, донякъде свързано с ръста на разходите на фирмите заради повишаването на заплатите.

Но друг фактор за инфлацията е ниската склонност на бизнеса за пренасяне на пониженията на международните цени на енергийните суровини върху крайните потребителски цени в страната. Тоест въпреки поевтиняването на енергийните суровини фирмите не са склонни да свалят цените. Оказва се, че работодателските организации декларират влизането в еврозоната като основен приоритет, но с вдигането на цените фирмите реално спъват въвеждането на еврото.

От БНБ прогнозират, че ръстът на заплатите през настоящата година ще бъде с 10,2%. Сред факторите за това е вдигането на минималната заплата от началото на годината, както и нарастващият дял на фирмите, които изпитват недостиг на работна ръка.

В последната си прогноза от БНБ понижиха очакванията си за ръст на икономиката през тази и следващата година с по -0,1%, съответно до 2,1% и 3,2%. Сред причините за това е очакването за по-малък ръст на инвестициите. За понижените очаквания за икономически растеж през 2025 г. допринася забавянето при усвояване на средствата от ЕС по Плана за възстановяване и устойчивост.