Очаква се почти веднага след изборите Конституционният съд да реши дали връща промените в Конституцията на депутатите. Макар повечето становища, изпратени до съда, да са в тази посока, кашата може да стане още по-голяма не заради промените, а заради възможните изходи от ситуацията.

"Не мога да кажа, че Конституционният съд е обвързан от становищата. Прави впечатление, че наистина голяма част от дадените правни мнения и становища не са в подкрепа на промените или на голяма част от промените. Също така Конституционният съд не е обвързан от исканията на сезиращите субекти. Това че президентът и народните представители са дали някакви аргументи, с които оспорват, съдът не е обвързан от тези мотиви", заяви конституционалистът доц. Наталия Киселова.

Тя поясни за Bulgaria ON AIR, че тогава когато се изменя и допълва закон, а след това той бъде обявен за противоконституционен, не се възстановява предишната уредба.

"Част от колегите поддържат, че това тълкувателно решение се прилага, а други, че не се прилага. Трябва да сме коректни и да кажем първо, че изрично не е казано, че този тълкувателен акт се отнася и за Закон за изменение и допълнение на Конституцията, а само за други закони приети от Народното събрание. На следващо място трябва да се каже, че зависи на какво основание Конституционният съд обяви противоконституционност, ако има такава", каза още доц. Киселова.