Тихомир Атанасов от Бургас е кандидат за представител на България в Европейския парламент на предстоящите в неделя избори. Той е от листата на „Граждански блок“ и излезе с обръщение към хората. В него се казва:

Изборите за Европейски парламент не са просто поредното политическо събитие. Тези избори определят кой ще ни представлява при вземането на решения, които влияят на нашето ежедневие - решения за работните места, образованието, здравеопазването и околната среда.

Европейският парламент гледа напред, планирайки за следващите четири години и след това.

Европейският парламент се различава от нашия национален парламент. Той обединява представители на всички държави от ЕС, за да работят по общи въпроси. Тези въпроси включват неща като справяне с изменението на климата, насърчаване на цифровата икономика и осигуряване на икономическа стабилност. Членовете на Европейския парламент работят заедно, за да създават закони, да управляват бюджета на ЕС и да контролират други институции на ЕС. Това сътрудничество ни помага да се справим с проблеми, които нито една държава не може да реши сама.

Ние трябва да забравим, че България е малка държава и че нищо не зависи от нас. България не е малка страна в Европа. В сравнение с държави като Ирландия, Белгия и Дания ние сме средно голяма европейска държава със значителна роля. Историята ни, местоположението ни и богатото и оригинално културно наследство ни правят важна част от Европа. Имаме сега, възможност да влияем върху решенията и да допринасяме за бъдещето на Европа.

Време е да приемем тази роля и да работим уверено за едно по-добро бъдеще.

Защо вашият глас е от значение:

Вашият глас на тези избори е от решаващо значение. Гласувайки, можете да помогнете за избора на лидери, които ще се борят за нашите интереси и ще гарантират, че гласът на България се чува в Европа. Тези избори са за нашето бъдеще и за това в каква Европа искаме да живеем. Европа, която е справедлива, иновативна и устойчива. Европа, която цени всички свои държави членки и работи заедно за общото благо.

Моята визия за България и Европа:

Като ваш кандидат аз се ангажирам да се застъпвам за политики, които насърчават икономическия растеж, социалното равенство и екологичната устойчивост. Вярвам в Европа, в която всеки има достъп до качествено образование, здравеопазване и възможности за личностно и професионално развитие. Искам да се уверя, че България се възползва от инициативите на ЕС и че нашите интереси са защитени и насърчени на европейско равнище.

В заключение, изборите за Европейски парламент през 2024 г. са шанс за нас да определим бъдещето на Европа. Гласувайки, вие не само избирате своите представители, но и влияете върху политиките, които ще определят нашето бъдеще. Нека бъдем заедно, уверени в силата си като средно голяма европейска държава, и да работим за по-светло и проспериращо бъдеще за България и Европа.

Благодарим ви за подкрепата. Заедно можем да постигнем промяна.“