Първи сигнали за нарушения в хода на предизборната кампания са регистрирани в Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас. Сред тях са за това, че кандидат-депутат агитира с малолетното си дете, както и че има обяви за търсене на персонал, разлепени върху предизборни плакати.

Единият сигнал е подаден от ПП БСДД. В него се сочи, че в настоящата изборна кампания в Бургас, кандидатът за народен представител Звезделина Каравелова извършва политическа агитация, като за целта използва малолетното си дете. Агитацията, според сигнала се извършва в профила на кандидата във фейсбук. Представен е линк, както и снимков материал. В сигнала се твърди, че с това се нарушава чл. 11, ал. 4 от Закона за защита на детето и въвличането на деца в политическа дейност и забранено. В жалбата е посочен като автор Даниел Божилов – щаб на БСДД, а същата е подписана с квалифициран електронен подпис на Георги Стефанов Неделчев.

„Горното основава правна несигурност досежно авторството на жалбата, което е наложило районна избирателна комисия Бургас да даде указания за уточнения в този смисъл.“, е са отчели от РИК. Изпратено е било писмо за това с поставен срок за изправяне на нередностите. Дадените указания обаче не са изпълнени. Затова РИК е оставила без разглеждане сигнала.

Кандидатът за народен представител от „Възраждане“ Звезделина Каравелова пък е сигнализирала, че в настоящата изборна кампания на територията на община Несебър са налице няколко на брой случаи, в които след поставянето на регламентираните за целта места за агитационни материали на политическа партия „Възраждане“, върху тях биват залепяни рекламни плакати на популярни заведения в Слънчев бряг. Фирмата, която разпространявла рекламни материали е залепила и обяви за набиране на персонал за лепене на рекламни афиши, като са посочили и телефон за връзка.

„С оглед горната фактическа обстановка, районна избирателна комисия Бургас намира, че има основания да се приеме, че е налице нарушение на разпоредбата на чл.183, ал.5 от Изборния кодекс – извършено е надлепване върху агитационни материали на политическа партия „Възраждане“ на територията на Община Несебър на рекламни материали от страна на трети лица“, посочват от РИК.

От Районната избирателна комисия са препратили по компетентност сигнала на Община Несебър за предприемане на действия, както и на РПУ Несебър – за сведение.