Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) преминава към пряко договаряне на доставката на 35 едноетажни мотрисни влака по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщиха от ведомството.

След преглед на подадените оферти в откритата на 26 януари процедура по обществена поръчка, комисията е установила, че предложенията в техническите спецификации на двамата участници не отговарят на заложените изисквания, свързани със сроковете за доставка, сертифициране, както и други технически детайли за въвеждането в експлоатация на подвижния състав, става ясно от съобщението.

С решение на служебния министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков от 18 април откритата процедура е прекратена. Предстои да се премине към процедура на договаряне без предварително обявление Закона за обществените поръчки, допълват от МТС.

„Ще поканим на преговори широк кръг от участници, за да постигнем максимална конкуренция, а за да гарантираме прозрачност, ще отправим покана и към представители на Европейската комисия да наблюдават преговорния процес“, обясни министър Гвоздейков.