Българският енергиен холдинг направи няколко ръководни рокади сред някои от дружествата, на които е собственик. Засегнати са „Мини Марица-изток“, Националната електрическа компания (НЕК), проектната компания за новите ядрени реактори „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и оператора на газовата връзка с Гърция „Ай Си Джи Би“.

От поста изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ е уволнена инж. Илза Чинкова. Причина не се посочва. На нейно място е назначен Тодор Тодоров, който беше директор на дружеството в периода януари 2009 – февруари 2011 г. За кратко той бе директор и през януари 2022 г.

От Съвета на директорите на НЕК е уволнен Момчил Ванов. На негово място застава Деян Иванов. Той е бил сътрудник към парламентарната комисия по енергетика, член на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, а от февруари 2017 г. до юни 2018 г. е част от Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

Промяна е направена и в Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“. Приета е оставката на Свилен Спасов, а в дружеството влиза Георги Добрев. Той е бил част от Съвета на директорите на дружеството от края на 2014 г. до август 2020 г. След това, до февруари 2022 г., той е член на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър до провеждане на нови конкурсни процедури.

Промяна е гласувана и в Надзорния съвет на проектната компания за газовата връзка с Гърция „Ай Си Джи Би”. На мястото на Момчил Ванов като член на Надзорния съвет влиза Румяна Петрова. Тя е била главен юрисконсулт, заместник директор и директор на Дирекция „Правна“ в „Булгаргаз” ЕАД. Предстои свикване на Общо събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би” за вземане на решение.

Българският енергиен холдинг е държавна компания, едноличен собственик на нейния капитал е българската държава чрез министъра на енергетиката - в момента Владимир Малинов, който доскоро управляваше "Булгартраснгаз". Според експерти, Малинов е бил и едно от основните български лица, участвали в построяването на "Турски поток" през България.