Със своя заповед министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова освободи председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“ Ясен Йорданов след установени с вътрешен одит незаконосъобразни действия.
За временно изпълняващ е назначен Йордан Вълчев, който е член на Управителния съвет на АПИ, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Министър Коритарова взе решението си за освобождаване на инж. Йорданов след като се запозна с доклада от проверката.
Тя е установила незаконосъобразно подписване на анекси за увеличаване на стойността на договори с до 50%, както и незаконосъобразно възлагане на дейности по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на областите Варна и Добрич.
Одитът е извършен от екип от служители на дирекция "Вътрешен одит“ и инспектората на МРРБ през месец март 2024 г. в изпълнение на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в кабинета "Денков“ Андрей Цеков.Проверени са възлаганията на дейности по поддържане на републиканските пътища. Установено е, че след сключване на нови договори на 22 декември 2023 г., договорите за текущ ремонт и поддържане от 28 октомври 2022 г. са автоматично прекратени.
Това прави незаконосъобразно извършеното възлагане по тях на територията на двете областни пътни управления в Североизточен район след 22.12.2023 г. В одита се установява и незаконосъобразно увеличение с анекси на стойностите по договорите от 2022-ра година с до 50 на сто.
На 1 април одитният доклад е изпратен на председателя на УС на АПИ и на Агенцията за държавна финансова инспекция.