Има опасност от манипулиране на цената на тока, става ясно от мотиви на депутати от ППДБ към предложени от тях промени в Закона за енергетиката. Проблемът ще стане особено актуален при излизане на домакинствата на свободния пазар на ток.
Към момента законодателството позволява недобросъвестни участници на пазара на електроенергия и газ да заобиколят контролните механизми на КЕВР, посочват депутатите. Самата Комисия е с недостатъчни правомощия за контрол, поради ограничените възможности за сезирането й за нарушение.
Предложенията предвиждат за нарушения на пазара на ток КЕВР да може да бъде сезирана и от потребителски и граждански организации в енергетиката. Освен това налаганите от КЕВР санкции за манипулиране на пазара ще бъдат записвани в публичен регистър. Така всички ще видят кои са некоректните търговци. Депутатите предлагат участниците на пазара на енергия да подлежат на контрол за пране на пари.