На свое заседание Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) определи капацитет от 420 студенти в Медицинския факултет на Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” Бургас!


"Това е с 30% повече спрямо първия прием на студенти през 2019 г. Решението на НАОА категорично е положителна оценка за развитието и качеството на обучение в нашия Медицински факултет! Това ще позволи прием на повече студенти по медицина в Бургас през следващата учебна година след одобрението на МОН! Заслужаваше си усилията!", заяви кметът Димитър Николов.