Европейската комисия прогнозира забавяне на икономиката на страната ни през настоящата година. След ръст на брутния вътрешен продукт през 2023 г. с 2 на сто, очакванията са БВП на България да нарасне с 1,9% през 2024 г., става ясно от новата прогноза на Европейската комисия. За 2025 г. очакванията са ръстът на БВП да бъде малко по-голям – с 2,5%.
Очаква вътрешното търсене да бъде основният двигател на растежа през настоящата година. Въпреки че износът се очаква да се възстанови през 2024 г., отрицателният ефект на спада на износа през 2023 г. натежава върху годишната прогноза за растеж на икономиката.
Очаква се потреблението на домакинствата да продължи да нараства, макар и малко по-слабо в сравнение с 2023 г., тъй като потенциалът за по-нататъшно увеличаване на заетостта изглежда изчерпан и нивата на спестяване постепенно се връщат към по-високи нива.
Тези прогнози зависят в голяма степен от очакваното добро представяне на пазара на труда и допускането, че прехвърлянето на относително високи чуждестранни лихвени проценти към местния кредитен пазар остава непълно, посочват от Европейската комисия.
Очаква се годишната инфлация на база на потребителската кошница на страните от ЕС да се забави до 3,4% през 2024 г., и 2,9% през 2025 г. Очаква се цените на вноса да окажат натиск надолу върху цените на енергийните, хранителните и промишлените стоки през 2024 г. Повишаването на цените на услугите също се предвижда да се забави, заради очакваното по-малко увеличение на заплатите спрямо миналата година.