Промени в Закона за убежището и бежанците, които да синхронизират законодателството ни с европейското, е предложило за обществено обсъждане правителството след решението България да бъде приета в Шенген по въздух и вода от 31 март.

Бежанците да бъдат включени в програмите за интеграция на общините, предлагат от кабинета. Тези от тях, които отглеждат децата си в България или очакват бебе, вече ще могат да получават семейни помощи. Децата на бежанците също ще получат и безплатно образование от 1 до 12-и клас, както българските деца.

Всички мигранти, които са получили статут на бежанци у нас, да влязат в регистър на Държавната агенция за бежанците, до който задължително да получат достъп ДАНС и Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), гласи друго от предложенията.

Заради зачестилите случаи, в които мигрантите не носят лични документи със себе си, ще се изготви специален механизъм, по който те да бъдат разпознавани и регистрирани. Това ще става и с помощта на медицински специалисти.

Всички бежанци ще получават и т.нар. регистрационна карта, в която ще бъде вписано името им, страна на произход, години, време, за което им е даден бежански статут и др.

Специални правила ще се въведат и за начина, по който деца, които са пристигнали сами в страната, ще бъдат събирани със семействата им или техни роднини, ако в даден момент и те дойдат в България.

Международна закрила пък няма да се дава на тези, които вече имат бежански статут в друга държава-членка на ЕС или трета държава, която е определена като сигурна. Последващите молби за международна закрила, в които бежанците не се позовават на никакви нови обстоятелства от съществено значение за личното им положение или относно държавата по произход, също ще бъдат отказвани.