„Нарекли сме я “Грижовник“ и тя ще е на принципа на детските градини, но ще обслужва наши съграждани с това заболяване във времето от 8 до 16 ч. всеки работен ден”, съобщи кметът на Бургас Димитър Николов.

Социалната градина за възрастни ще е към общинския ни социален патронаж. Помещенията, които в момента се ремонтират са на ул. “Иван Богоров”. Първите потребители ще бъдат приети през февруари.

„До края на месеца ще оповестим начина за кандидатстване, като подборът на потребителите ще става след събеседване с психолог.

Надявам се по този начин да помогнем както на възрастните хора с деменция, така и на близките им, които се грижат за тях”, пише кметът.

Възрастните хора с деменция изискват постоянно наблюдение. Много често излизат и забравят къде е домът им, в някои случаи забравят дори имената си. Близките на някои от тях са принудени да ги заключват, за да не излизат и да се губят, което също носи рискове.

Социалната градина за възрастни хора ще предложи:

- Дневна услуга за наблюдение над възрастния човек за времето от 8 до 16 ч.

- Провеждане на ежедневни „социални кафенета“ от психолог, специализирал в работата с възрастни хора с деменция, с цел забавяне на дементните процеси и превенция на задълбочаване на състоянието;

- Провеждане на ежедневна групова рехабилитация, с цел превенция на обездвижването;

-Обяд и осигуряване на пространство за обедна почивка и сън;

- Трудотерапия;

- Групово посещение на мероприятия и разходки при хубаво време;

- Осигуряване на спокойствие на близките на възрастните хора, че са на сигурно и спокойно място под наблюдение на специалисти;

- Намаляне на институционализацията на възрастните хора поради невъзможност на близките да се грижат за тях;

Често близките изпитват вина за невъзможността си да се погрижат за своите близки, за да могат да работят. Социалната градина за възрастни ще даде възможност те да се грижат за тях и в същото време да продължат своята трудова дейност.