Европейската комисия съобщи, че одобрява промени в българския План за възстановяване и устойчивост.
Отбелязва се, че планът е на обща стойност 5,7 милиарда евро. В измененията нашата страна предлага промени на 22 мерки.
Предвижда се 57,5 на сто от средствата да послужат за насърчаване на енергийния преход, а останалите - за цифровизация и за повишаване на икономическата и социалната устойчивост.
Комисията пояснява, че промените са свързани и с изменението на общата сума по българския план, намалена с 600 милиона евро. През юни миналата година ЕК предложи общо намаляване на сумите по плана за държавите от ЕС заради подобрената икономическа обстановка, включително в нашата страна.
Допълва се, че България получи първи превод по плана от 1,37 милиарда евро миналия декември. Решението на ЕК подлежи на одобрение от Съвета на ЕС в следващите четири седмици, се отбелязва още в съобщението.