Проект на постановление за определяне на размера на линията на бедност за 2024 г. ще обсъди правителството на утрешното си редовно седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Проектът на постановление предвижда новият размер линията на бедност да бъде 526 лева, нараствайки с 22 лв. или 4,4%. Темата беше дискутирана на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, провело се на 25 октомври.

Властите се очаква да вземат още решение за одобряване на проекта на международен договор, свързан с придобиването на нови бойни машини „Страйкър“ за българската армия.

Кабинетът ще обсъди и осигуряване на медицински изделия и болнично-домакинско оборудване, от освободени държавни резерви и военновременни запаси, за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Проект на решение за предоставяне на хуманитарна помощ на Либия също е част от дневния ред на заседанието. Началото е от 11:00 часа.