"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД заявява, че плаща всички предвидени от закона данъци в установените срокове и изцяло изпълнява задълженията си към бюджета на Република България. Това обявиха официално от компанията.

"Във връзка с прозвучалите в национален ефир измислени твърдения на отделни политици, заявяваме, че Дружеството е изплатило изцяло дължимия корпоративен данък и временна солидарна вноска за 2022 г., като продължава да плаща авансово и двата вида задължения за 2023 г. в съответствие с българското законодателство.

Установено е добро оперативно взаимодействие с органите на Националната агенция по приходите и Агенция "Митници“ и всички законно дължими плащания се извършват в срок.

Твърдения за обратното не отговарят на истината и накърняват доброто име на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Дружеството си запазва правото да защитава интересите и деловата си репутация с всички достъпни средства", се казва още в съобщението, изпратено до медиите.