Висшият съдебен съвет не приема по-голяма част от предложените промени в Конституцията, стана известно от изказването на представляващия съвета Боян Магдалинчев. Той допълни, че част от предложенията няма как да бъдат гласувани от обикновено Народно събрание. ВСС изразява и резерви и по отношение на предвиденото съкращаване на правомощията на главния прокурор.

Заместник-главният прокурор Мария Павлова, посочи, че промяната относно ВСС означава коренно различен модел в структурата на съдебната власт, а оттам и на държавното управление, което може да извърши само Велико Народно събрание.

По думите ѝ главният прокурор, съгласно проекта, ще се избира от Прокурорски съвет, а не от Пленума, като по този начин отговорността за избор се премества от най-представителния орган в съдебната власт в прокурорския, в който решителен превес имат членовете, избрани от парламента. Това ще доведе до излишно напрежение при избора на всеки нов парламент, добави Павлова. Тя посочи, че необмислена е и предлаганата промяна, с която на главния прокурор се ограничават правомощията да сезира Конституционния съд.

Заместник-главният прокурор Елена Каракашева подчерта, че с промените ще се стигне до закриване на Върховната административна прокуратура. По отношенията правомощието на АП да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове, тя припомни решение на Конституционния съд, според което тези правомощия са средство за защита на обществения интерес. „Не отнемайте възможността на прокуратурата да бъде пазител на обществения интерес и да охранява обективната законност“, призова Каракашева.