Кабинетът прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. Така срокът се удължава до 31 декември 2023 г. при действащите в момента условия.

През 2022 г. за първи път Министерският съвет приема програмата. Срокът ѝ е удължаван няколко пъти, като съгласно решение на Министерския съвет от 27.06.2023 г. той изтича на 30 септември 2023 г.

С решение на премиера от 4 септември е създадена работна група за разработване на програмата. Проектът е на финален етап на разработване и с него ще се очертаят мерките по приоритетни области, които да осигурят възможност за живот и реализация на лицата .