С 19 гласа „за” Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание прие ново удължаване на Закона за бюджета за 2022 година.

Срокът на удължения бюджет изтича на 10 юни и ако не се приеме ново удължаване или пък нов бюджет за 2023 година, ще има проблеми с редица плащания, предупреди депутатите служебният финансов министър Росица Велкова.


Към края на май дефицитът по Консолидираната фискална програма е 1,2 млрд. лева или 0,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Фискалният резерв е 10,1 млрд. лева, каза Велкова, но уточни, че само малка част от парите от резерва могат да се ползват за плащания. Тя каза, че предстоят плащания от 4,1 млрд. лева по проекти по оперативни програми на ЕС, както и 1,3 млрд. лева по Плана за възстановяване и устойчивост.