Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията на електроснабдителните дружества за цените през новия регулаторен период от 1 юли 2023 г. до 30 юни 2024 г. Данните показват минимални изменения, потвърждава "Инвестор".

Доставчикът в Западна България "Електрохолд - Продажби" предлага цената на дневната тарифа да остане същата (0.11146 лева за киловатчас), но за сметка на това нощната да се повиши двойно - от 0.02629 лева до 0.04102 лева за киловатчас.

EVN България предлага запазване на нощната тарифа (0.02115 лева за киловатчас) и минимално повишение на цената на дневната - до 0.10969 лева спрямо 0.10917 лева да киловатчас.

Цените си запазва "Енерго Про Продажби" - за дневната (0.11311 лева за киловатчас), и за нощната тарифа (0.02017 лева за киловатчас).

Промените при цените за достъп на трите дружества обаче са по-сериозни.

"Електроразпределение Север" е поискало повишение на цената за достъп на небитови и битови клиенти със 17% до 0.02703 лева за киловатчас на ден. За "Електроразпределителни мрежи - Запад" в цената за достъп до мрежата на небитовите клиенти се наблюдава ръст с 19.5% до 0,02579 лева за киловатчас на ден, а за битовите повишението е малко над 8%. Цената на "Електроразпределение Юг" се увеличава с 15.3% за небитовите клиенти (до 0.2601 лева), а за бита - с 9.8%.

Най-малкото електроразпределително и електроснабдително дружество у нас - "Златни пясъци" не е подало заявление за цените през новия регулаторен период.

От Националната електрическа компания (НЕК) очакват цена от 83,93 лева за мегаватчас от 1 юли, което е увеличение от 2.5% спрямо цената сега. Дружеството предлага и цена на услугата "обществена доставка" от 6.99 лева за мегаватчас.

Цената за пренос на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) също се очаква да се повиши. Държавното дружество е поискало цена с ръст от 13.8%, което се равнява на 22.64 лева за мегаватчас. Цената за достъп до мрежата в заявлението на системния оператор се повишава с 56% до 1.06 лева за мегаватчас.

ЕСО предлага и цена за достъп до мрежата за производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с динамично променяща се генерация от 4.89 лева за мегаватчас.

КЕВР все още анализира постъпилите заявления и предстои да изготви доклади по тях. Те ще бъдат разгледани в нормативно установения срок на открити заседания и на обществени обсъждания.