Две преизчислявания на пенсиите от юли, предлага БСП с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени в парламента.

Първото е пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 г., да се преизчислят от 1 юли тази година с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане. А тези за трудова злополука и професионална болест да се преизчислят от същата дата със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.

Второто предложение е пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2020 г., също да се преизчислят от 1 юли, като индивидуалният коефициент на всеки се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2021 г.

В мотивите за промените е посочено, че при линия на бедност от 504 лева за тази година, минималната пенсия е 467 лева, а средната – 725 лева. Към 1 януари 2023 г. пенсиите за трудова дейност, приравнени на минималния размер, са 44,8 на сто от всички трудови пенсии и 43,4 на сто от всички пенсии.

От БСП напомнят, че от 25 декември 2021 г. до 1 октомври 2022 г. се извършиха три актуализации на пенсиите. От 25 декември 2021 г. всички пенсии, отпуснати преди тази дата, бяха преизчислени чрез повишаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,2 на 1,35%. Това доведе до ръст на пенсиите с 12 на сто.

ОТ 1 юли 2022 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., бяха увеличени с 10% - с 3,9 пункта повече, отколкото, ако бяха изчислени по швейцарското правило. От тази дата в размера на пенсиите беше включена и добавката от 60 лева, както и компенсациите за разликата в пенсиите между декември 2021 и тези за януари 2022 г.

От 1 октомври 2022 г. бяха преизчислени пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 октомври 2021 г., с цел да се намали разликата между най-старите и новите пенсии, като 900 000 човека получиха по-високи пенсии. Въпреки тези актуализации размерът на пенсиите остава на ниски нива, посочват от левицата.

От там допълват, че за пенсиите, отпуснати преди 1 април 2009 г., всяка година от зачетения стаж, превърнат към трета категория труд, се умножава по 1. За тези, отпуснати между 1 април 2009 г. и 31.12.2016 г., процентът за година стаж е 1,1.

От 1 януари 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж нараства на 1,126 на сто, от 1 януари 2018 г. – на 1,169 на сто, от 1 януари 2019 г. до 24. декември 2021 г. е 1,2 на сто, а от 25 декември 2021 г. става 1,35 на сто.

„Смятаме, че за да се възстанови равнопоставеността първото, което трябва да се направи от 1 юли 2023 г., е преизчисляване на отпуснатите с начална дата до 24 декември 2021 г. пенсии с коефициент 1,35 на сто за всяка година стаж.

По отношение на второто предложение от БСП посочват, че заради голямата разлика на осигурителния доход през годините, размерът на пенсиите чувствително се различава. За да се намали тази разлика, се налага периодично преизчисляване на пенсиите с актуалния среден осигурителен доход, което обаче не е правено от 2008 г. От 2007 г. до 2021 г. осигурителният доход е нараснал три пъти.