Кампанията за предстоящите извънредни парламентарни избори на 2 април 2023 г. се открива официално утре - 3 март. Тя приключва в 24,00 ч. на 31 март 2023 г. Ето и листите с кандидати на партиите, регистрирани в Районната избирателна комисия в Бургас, които ще се борят за 14 мандата като народни представители от нашия регион (публикуваме ги в поредността от последния към първия регистрирал се):

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Константин

Живков

Бачийски

2.

Даниела

Стоянова

Божинова

3.

Богомил

Иванов

Петков

4.

Христо

Симеонов

Симеонов

5.

Константин

Костов

Иванов

6.

Димитър

Георгиев

Найденов

7.

Милко

Асенов

Пенев

8.

Емил

Иванов

Соколов

9.

Милен

Тодоров

Манолов

10.

Мария

Петкова

Петкова

11.

Марин

Георгиев

Георгиев

12.

Ангел

Иванов

Симеонов

13.

Искра

Асенова

Ангелова

14.

Мирослав

Йорданов

Йорданов

15.

Деян

Денев

Денев

16.

Николай

Стаматов

Богов

17.

Росен

Пенков

Топкаров

18.

Николай

Диянов

Николов

19.

Добромир

Станчев

Гюлев

20.

Венцеслав

Радоев

Стефанов

21.

Станислав

Людмилов

Станев

22.

Гроздан

Димов

Тодоров

23.

Снежана

Великова

Апостолова

24.

Йордан

Стоянов

Терзиев

25.

Петър

Константинов

Стоев

26.

Зарица

Георгиева

Динкова

27.

Константин

Атанасов

Костадинов

28.

Митко

Пейчев

Иванов

политическа партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Станимир

Димитров

Апостолов

2.

Димитър

Петров

Сяров

3.

Тодор

Димов

Георгиев

4.

Мария

Борисова

Маркова

5.

Милен

Димитров

Дерменджиев

6.

Веселин

Весков

Стоянов

7.

Снежина

Пламенова

Желязкова

8.

Румен

Панайотов

Гърков

коалиция „ЗАЕДНО“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Георги

Михайлов

Янев

2.

Тодор

Иличов

Барболов

3.

Радослав

Милев

Кацаров

4.

Ганчо

Михайлов

Джевелеков

5.

Ангел

Жеков

Ников

6.

Кристин

Миткова

Грозданова-Вичева

7.

Мирослав

Димов

Калчев

8.

Иван

Кирилов

Лозанов

политическа партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Виолета

Колева

Комитова

2.

Стоян

Демирев

Грозев

3.

Манол

Божидаров

Тодоров

4.

Георги

Николов

Кузманов

5.

Явор

Мишев

Жеков

6.

Тодор

Костадинов

Мархолев

7.

Ваня

Иванчева

Стоева-Андонова

8.

Николай

Костов

Стоянов

9.

Асен

Любомиров

Бонджев

10.

Ангелина

Кирова

Мерджанова

11.

Димитър

Георгиев

Георгиев

12.

Красимир

Павлинов

Петров

13.

Пламен

Георгиев

Георгиев

14.

Мариела

Николаева

Кирова

15.

Мирослав

Динков

Стойков

16.

Калинка

Згурова

Кънева

17.

Гено

Райчев

Иванов

18.

Цветомила

Цветанова

Събинска

19.

Иво

Петков

Барзов

20.

Илия

Димитров

Николов

21.

Венцислав

Красимиров

Христов

22.

Борислава

Стоянова

Иванова

23.

Мартин

Стефанов

Митев

24.

Деян

Събев

Денев

25.

Тони

Лазарова

Бояджиева

26.

Стоян

Георгиев

Апостолов

27.

Александър

Димитров

Станчев

28.

Калина

Костадинова

Радева

Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Антон

Боянов

Коджабашев

2.

Даниел

Атанасов

Иванов

3.

Юлияна

Недялкова

Мръчкова

4.

Симеон

Луканов

Бабуров

5.

Георги

Сталев

Георгиев

6.

Николай

Тодоров

Тодоров

7.

Кремена

Петрова

Петрова

8.

Антоний

Димитров

Дюлгеров

9.

Гергана

Неделчева

Георгиева

10.

Милка

Иванова

Бодурова

11.

Камен

Димитров

Сейменлийски

12.

Недка

Стоянова

Абрашева

13.

Николай

Димитров

Гроздев

14.

Силвия

Александрова

Лецковска

15.

Марияна

Иванова

Димитрова

16.

Кольо

Атанасов

Колев

17.

Ирена

Георгиева

Михайлова

18.

Ангел

Димитров

Димитров

19.

Апостол

Господинов

Божиков

20.

Мехмед

Мустафа

Мехмед

21.

Биляна

Евгениева

Байчева

22.

Радостина

Стайкова

Каишева

23.

Ива

Динкова

Тамахкярова

24.

Боряна

Миткова

Саллакова

25.

Станислав

Георгиев

Виденов

26.

Александър

Панайотов

Стефанов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Димитър

Стефанов

Казаков

2.

Тодор

Славков

Брадов

3.

Николай

Филипов

Димитров

коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Николай

Симеонов

Малинов

2.

Женя

Димитрова

Илиева

3.

Никола

Иванов

Аврейски

4.

Станчо

Вълканов

Павлов

5.

Светлозар

Анастасов

Грудов

6.

Вълчо

Трифонов

Вълчев

7.

Георги

Стоянов

Димитров

8.

Василка

Димитрова

Петрова

9.

Ганчо

Стефанов

Иванов

10.

Велико

Киряков

Великов

11.

Веселина

Тодорова

Димитрова

12.

Васил

Йорданов

Ангелов

13.

Дарина

Вълканова

Павлова-Радева

14.

Станислав

Асенов

Асенов

15.

Станимир

Недялков

Станков

16.

Димитър

Марков

Марчев

17.

Митко

Алексиев

Митев

политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (БСДД) в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Добромира

Полименова

Полименова

2.

Пламен

Делев

Делев

3.

Димо

Петров

Зайденов

4.

Валентин

Панов

Панов

5.

Владко

Вътков

Стоянов

6.

Христо

Вълканов

Ангелов

7.

Виктор

Стефанов

Вътев

8.

Станимир

Делчев

Минков

9.

Паулина

Иванова

Динева

10.

Христо

Николов

Христов

11.

Ваня

Костова

Делева

12.

Петър

Николов

Николов

политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Севим

Исмаил

Али

2.

Ешереф

Кязим

Ешереф

3.

Фатме

Хасан

Рамадан

4.

Ружди

Хикмет

Хаджен

5.

Бейхан

Али

Мустафа

6.

Хасан

Абдурахим

Хасан

7.

Александър

Георгиев

Делчев

8.

Елван

Селяхтин

Атилла

9.

Хава

Хюсеин

Осман

10.

Кадир

Исмаил

Ахмед

11.

Мехмед

Хасан

Хамид

12.

Хюсеин

Адем

Халил

13.

Сезгин

Хасан

Кадил

14.

Бехчет

Ремзиев

Емурлов

15.

Севди

Севим

Емин

16.

Юмер

Хасан

Ибрам

17.

Сезер

Севгин

Шабан

18.

Мехмед

Неджатин

Хюсеин

19.

Ибрям

Али

Ибрям

20.

Васил

Илиев

Малчев

21.

Айше

Хюсеин

Тахирова

22.

Вергин

Байрямов

Терзиев

23.

Илкин

Мустафа

Тащан

24

Паолиана

Иванова

Маринова

25

Шерафет

Асан

Мехмед

26

Христо

Димитров

Ангелов

27

Юзджан

Фаик

Юмер

28

Ахмед

Сюлейман

Мехмед

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Петър

Георгиев

Кънев

2.

Станимир

Байчев

Баев

3.

Тодор

Байчев

Байчев

4.

Чанко

Миндов

Мирчев

5.

Анелия

Георгиева

Вичева

6.

Аспарух

Данчев

Иванов

7.

Димитър

Боянов

Желев

8.

Ибрахим

Шукри

Мустафа

9.

Мария

Константинова

Пахова

10.

Румен

Христов

Николов

11.

Руси

Събев

Русев

12.

Мирослав

Миленов

Минчев

13.

Стоян

Георгиев

Стоянов

14.

Милена

Георгиева

Костадинова

15.

Георги

Георгиев

Георгиев

16.

Паруш

Желев

Парушев

17.

Живко

Михов

Бараков

18.

Стойчо

Димитров

Кавалджиев

19.

Павел

Златков

Стоянов

20.

Димо

Янчев

Карабелов

21.

Елена

Димитрова

Райкова

22.

Марияна

Руменова

Автанска-Петрова

23.

Драгомир

Чанев

Чолаков

политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Ивайло

Ванев

Вълчев

2.

Тодор

Георгиев

Иванов

3.

Боян

Митков

Хлебаров

4.

Живко

Илиев

Канев

5.

Найден

Щерионов

Пулакев

6.

Валери

Красимиров

Крумов

7.

Драгомир

Костадинов

Костадинов

8.

Николай

Тончев

Драгнев

9.

Живко

Тошков

Димов

10.

Евгений

Митков

Генчев

11.

Росен

Николов

Костов

12.

Никола

Иванов

Янакиев

13.

Христина

Стефанова

Педикова-Генева

14.

Богомил

Красимиров

Атанасов

15.

Венцислав

Георгиев

Велков

16.

Цветомир

Динков

Тачев

17.

Тома

Енчев

Николов

18.

Стойко

Георгиев

Андреев

19.

Владимир

Петков

Димов

20.

Димитър

Недялков

Русев

21.

Тодор

Иванов

Стоев

22.

Божанка

Атанасова

Тръпкова

23.

Николай

Стоянов

Пеев

24.

Недялко

Канев

Канев

политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Цончо

Томов

Ганев

2.

Борис

Димитров

Аладжов

3.

Звезделина

Камелиева

Каравелова

4.

Александър

Господинов

Койчев

5.

Димитър

Петков

Петков

6.

Снежана

Йовчева

Йорданова

7.

Виктория

Валентинова

Върбанова

8.

Надежда

Росенова

Чолакова

9.

Здравко

Райчев

Стратиев

10.

Атанас

Димитров

Аврамов

11.

Ангел

Мирославов

Калинков

12.

Драгомир

Дончев

Дончев

13.

Димитър

Илиев

Мавродиев

14.

Галя

Тодорова

Неделчева

15.

Георги

Янков

Янев

16.

Радостин

Янков

Желязков

17.

Петър

Стефанов

Кюркчиев

18.

Пролетина

Белчева

Ковачева

19.

Диян

Йорданов

Атанасов

Коалиция „ГЕРБ - СДС“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Жечо

Дончев

Станков

2.

Любен

Любенов

Дилов

3.

Галя

Стоянова

Желязкова

4.

Андрей

Стоянов

Рунчев

5.

Мартин

Неделчев

Богданов

6.

Стоил

Стоянов

Яков

7.

Лидия

Стефанова

Бобчева

8.

Вежди

Кемал

Орманов

9.

Светлана

Янкова

Лулева

10.

Женя

Кирилова

Пеева

11.

Румен

Руменов

Ангелов

12.

Цветелина

Огнянова

Иванова

13.

Мартин

Желязков

Желязков

14.

Иван

Георгиев

Ников

15.

Даниел

Стоев

Братанов

16.

Владимир

Александров

Македонски

17.

Стефка

Иванова

Божкова-Генчева

18.

Борислав

Красимиров

Киров

19.

Владимир

Добромиров

Крумов

20.

Диян

Иванов

Петров

21.

Марин

Димов

Димов

22.

Димитър

Панайотов

Янчев

23.

Ферди

Байрамали

Хюлми

24.

Георги

Николов

Вдовичин

25.

Неделчо

Стайков

Стайков

26.

Георги

Красимиров

Галчин

27.

Ивелин

Василев

Ефендиев

28.

Деян

Стоянов

Стоянов

политическа партия „МИР“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Симеон

Славчев

Славчев

2.

Радостин

Симеонов

Долчинков

3.

Милена

Петрова

Делчева - Орешкова

4.

Онник

Харутюн

Таракчиян

5.

Снежана

Руменова

Паискова

6.

Дилян

Георгиев

Колев

7.

Ваня

Стаматова

Петрова

8.

Златина

Красимирова

Стоянова

9.

Бойко

Георгиев

Цветанов

10.

Стефан

Стоянов

Стоянов

11.

Ивелина

Иванова

Орешкова - Колева

12.

Любомир

Станиславов

Новков

13.

Петър

Атанасов

Желязков

14.

Виктор

Георгиев

Атанасов

политическа партия „Българска Социалдемокрация - Евролевица“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Лъчезар

Аспарухов

Аврамов

2.

Калуди

Купенов

Калудов

3.

Стоян

Илиев

Ненчев

4.

Валентина

Миленова

Михайлова

5.

Петко

Стоянов

Каленов

6.

Теодора

Стоянова

Маврова

7.

Сергей

Петков

Инджов

8.

Атанас

Стефанов

Габровски

9.

Захари

Стефанов

Руженов

политическа партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Вилиян

Кръстев

Кръстев

коалиция „Вън от ЕС и НАТО“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Валентина

Йорданова

Пръвчева

2

Ванина

Илиянова

Савова

3

Василена

Димитрова

Кубадинска

4

Диана

Атанасова

Млъчкова

5

Галина

Христова

Христова

6

Красимира

Миткова

Станева

политическа партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

Миню

Стайков

Стайков

политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Тодор

Станимиров

Сотиров

2

Милен

Костов

Костов

3

Милен

Стефанов

Енчев

политическа партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Иван

Танев

Танев

2

Даниел

Койчев

Стамов

3

Мартин

Найденов

Николов

4

Гергана

Димитрова

Попова

5

Росен

Любомиров

Боев

6

Катрин

Ивайлова

Симеонова

7

Тодор

Веселинов

Томев

8

Христо

Огнянов

Христов

9

Боян

Стефанов

Жинов

10

Йордан

Кръстев

Христев

11

Росица

Йорданова

Николова

12

Йорданка

Атанасова

Димитрова

13

Димитър

Николов

Петков

14

Янко

Петков

Василев

политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ в следните състав и поредност:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Поля

Славчева

Славова -Атанасова

2

Стефан

Борисов

Белев

3

Златка

Иванова

Георгиева

4

Любомир

Вълчев

Вълчев