Опитният председател на Районната избирателна комисия в Бургас Михаил Хаджиянев отправи призив към учителите на Бургас и региона да се включат като членове на секционните избирателни комисии (СИК) на предстоящите парламентарни избори. Мотивът му е, че това са хора, които са компетентни, имат опит в работа с документи и се ползват с доверие от страна на гражданите. Според Хаджиянев това ще затвърди Бургаска област като първенец при обработка на изборните резултати, какъвто авторитет има в страната.

„Една от моите идеи беше в град Бургас да бъде създаден едно ядро от хора, което да са специално подготвени, един вид – полупрофесионална администрация в СИК. Поради промените в Изборния кодекс тази инициатива няма как да се осъществи. Както винаги в Бургас сме иновативни и ще си позволя да отправя предложение и да призова за помощ при работата на секционните комисии. В какво се състои то – ще се обърна към хората, които се ползват с огромно доверие от страна на гражданите, а именно учителите на Бургас и областта. Това са хора, които освен че са компетентни, че работят с хора, че са солидарни и са наясно с попълване на документи, те са тези, на които ежедневно доверяваме най-скъпото си – нашите деца. Така че ги призовавам – нека да се включат като представят своите кандидатури в партийни централи за членове на секционни комисии. Мисля, че възнагражденията, които бяха определени за тези избори за членове на секционните избирателни комисии, са много добри. Това са 195 лева за член, до 250 лева за председател, зам. председател и секретар, като хората, които ще отичат резултата в изборната нощ, ще получат още по 40 лева. Тъй като 90% от секциите се намират в училищата и реално учителите ще имат почивни дни в събота, неделя и понеделник, нека тези, които желаят да се включат. Мисля, че по-квалифицирани, по-честни хора, които да затвърдят доверието в изборите - няма, според мен“, каза адвокат Михаил Хаджиянев.

Той се обърна и с един призив към регионалните представители на политическите сили, които имат право да посочат квота в СИК. „Трябва да ви заявя, че винаги сте показвали изключителна политическа култура, това е видно в агитацията и в работата ни с вас. Ще ви помоля, когато идват учители при вас, за да заявят желанието си да участват като членове на секционните комисии, да ги приемате и най-вече при консултациите, така да ги извършите, че поне във всяка секция да има поне един човек, който да е учител. Това ще покачи добрите резултати, които имаме в нашия регион. Да се надявам, че учителското съсловие ще се включи малко по-активно в работата“, каза председателят на РИК.

Той каза, че при предходните избори проблем се е появил с големия брой замени на членовете в секциите и то след проведенит обучения. „Близо 1000 души бяха подменени в последните 5-6 дни и то след извършване на обученията. Съгласете се, че един такъв голям обем от промени. Става така, че в секционните комисии има хора, които не са подготвени“, добави той.

„Ние се стремим към най-доброто. За нас е важно да имаме едни избори, при които доверието е много високо.“, заяви още Хаджиянев.

За състава на РИК той каза, че екипът е много добър, има само двама нови членове, които не са участвали в организацията и провеждането на избори. „Мисля, че отново ще отговорим на високите очаквания, които сме си създали. Знаете, че в тези избори има промяна в изборните технологии, които за самите нас, за членовете на секционни избирателни комисии, е едно сериозно предизвикателство. Трябва да сте уверени, че ще направим всичко възможно избирателите да бъдат уведомени най-добре за начина на гласуване и най-вече да премахнем всякакви възможности за напрежение и спекулации.“, каза Михаил Хаджиянев.