Личните карти на българските граждани да съдържат чип и да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронната идентификация. Същото ще важи и за слагания и досега чип в международните паспорти. Предлага се при някои условия паспортите да важат и за 10 години.

Тези поправки в Закона за българските лични документи прие вчера служебното правителство. Дали обаче те ще станат закон, зависи от разпадащото се 48-о Народно събрание.

Шофьорската книжка да не се сменя при промяна на постоянния адрес в рамките на една област, предвижда проектът. Разширява се е възможността книжка по ускорената процедура за 3 дни да си вадят и водачите, останали без свидетелство заради отнети точки, получили нова категория и др.