Заплатите да растат с поне 12,5% на година, а правителството да предприеме мерки за овладяване на инфлацията и за повишаване на доходите. За това настояват от КНСБ, като за целта от синдиката ще протестират в цялата страна през следващия месец, като започнаха днес от триъгълника на властта на жълтите павета.

Исканията на КНСБ са включени в публикувания “Меморандум за социално-икономическо развитие на България”, като мерките в него са за следващия управленски мандат (2022-2026 г.).

По данни на НСИ средната заплата през юни на годишна база се е увеличила с 13,6% или повече от поисканото от синдиката - от 1505 лв. бруто през 2021 г. на 1710 лв. през тази.

От КНСБ настояват и минималната заплата да расте ускорено - със средно 18% всяка година. Крайната цел е минималната заплата да е поне на половина на средната през 2026 г.

Освен това от синдиката считат, че средната заплата трябва да се повиши до 2795 лв. Както и да се запази системата от минимални осигурителни доходи, докато не бъде постигнато съгласие между социалните партньори за договаряне на минимални заплати по икономически дейности и професионално-квалификационни групи.

Синдикатът се обяви и за ежегодно увеличение с поне 15% на възнагражденията в бюджетния сектор, а за агенциите, работещи на терен - да се осигури изпреварващ ръст от минимум 20 на сто годишно. Конфедерацията смята, че с подобна политика България ще достигне 60 на сто от среноевропейските доходи през 2024 г. (на фона на 55% в момента) и 67 на сто през 2026 г.

Синдикатът продължава да настоява за реформа на данъчната система, която включва въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната заплата, както и преминаване към системата “15:15:15” (15% данък върху доходите на физическите лица, 15% данък печалба и 15% обща ставка на ДДС).

Според КНСБ разходите за социална защита трябва да достигнат 18% от БВП към 2026 г. Тази цел е осъществима при ежегодно нарастване на социалните разходи с около 3,3-3,4 млрд. лв. при номинален ръст на БВП с около 12-13 млрд. лв. на година.

Според сметките на синдиката средната пенсия трябва да се увеличи от 680 лв. тази година до поне 1068 лв. през 2026 г.

Днес представители на КНСБ и на служебния премиер Гълъб Донев проведоха среща веднага след протеста.