Реалната стойност на минималните работни заплати в страните от ЕС се топи в резултат на инфлацията. Спадът през настоящата година е с до 19%. Това показват данните в последния анализ на Европейската конфедерация на проэсъюзите. Той е изготвен на база на данни на Евростат.

В държавите, в които съществуват законоустановените минимални заплати са се увеличили средно с 6,9% през последната година в 21-те страни от ЕС. В същите обаче инфлацията се е увеличила средно с 12,4%. На практика това означава, че реалната стойност на е спаднала средно с 5,5 % (както е в България), което кара милиони работници да се борят, за да могат да си позволят най-основните разходи за живот като храна, наем и електроенергия.

Анализът показва, че за втори път от 2000 г. насам реалната стойност на минималните работни заплати пада под нулата.

Най-драстично намаление от миналото лято насам се наблюдава в Латвия (-19%), Полша (-11%), Словакия (-9%), Чехия (-8%) и Литва (-8%).

В България инфлацията тази година също топи ръста на минималната заплата от април и така реалната ѝ стойност става минус 5,5 на сто.

От Европейската конфедерация на профсъюзите посочват, че всичко това сериозно влошава условията за работещите на минимална заплата в цяла Европа.

Анализът на данните на Евростат, направен от ЕКП, предшества окончателното гласуване на директивата за адекватни минимални заплати в ЕС в Европейския парламент утре.

ЕКП припомня, че директивата ще означава, че:

- Държавите-членки ще трябва да проверяват адекватността на законоустановените минимални заплати, като вземат предвид покупателната способност и разходите за живот;

- Ще има задължение за държавите членки да насърчават колективното договаряне и да се борят срещу възпрепятстването на синдикатите, а за страните с обхват на колективното договаряне под 80% – да изготвят план за действие в подкрепа на колективното договаряне;

- Трябва да се засили участието на синдикатите в определянето и актуализирането на законоустановените минимални заплати;

- Ще има изискване към дружествата, които получават договори за обществени поръчки, да спазват правото на организиране и колективно договаряне в съответствие с конвенции 87 и 98 на МОТ.