Близо половин милиард лева ще плати пътната агенция на пътни компании, за да поддържат в добро състояние и своевременно да ремонтират превантивно или аварийно готовите отсечки на магистралите “Хемус”, “Тракия”, “Марица” и “Струма”. Както и да чистят аутобаните през зимата. Предвидената сума, за която е обявена открита процедура е близо 457 млн. лв. без ДДС.

Кандидатите могат да подават оферти до 15 септември. Критерият, по който ще се изберат компаниите за поддръжка на магистралите ще е комплексен, като освен предложената цена за отделните дейности ще се вземе предвид и представения линеен график за изпълнение на възложените дейности. При представени план за организация и за гаранционна поддръжка ще се присъждат и бонус точки, пише в публикуваните условия на търга в сайта на пътната агенция. Гаранцията, предвидена за ръчно кърпене на дупки е 6 месеца, за машинно - 2 години, а за полагане на асфалтобетонова смес - 3 години.

Поръчката е разделена на 5 обособени позиции - по една за отсечките на “Тракия”, “Марица” и “Струма” и две, за да се раздели цялата дължина на магистрала “Хемус” между два изпълнителя. Поддръжката на аутобаните ще се финансира изцяло от държавния бюджет. Най-скъпо е предвидено да струва поддържането на готовите отсечки от магистрала “Тракия” - 183,9 млн. лв. без ДДС, а най-евтино - на магистрала “Хемус” на територията на областните пътни управления на Варна и Шумен - 52 млн. лв. без ДДС.

Сред критериите за допускане на кандидатите е през последните 3 години фирмата да е почиствала през зимата поне 150 км пътища или да е да е поддържала текущо поне 150 км пътища или магистрали през последните 5 г.

В новите контракти за текущ ремонт е предвидено цената на договорите и на отделните дейности, заложени в тях да се променят в случай на промяна на поддържаната дължина на пътните отсечки, на осигурено допълнително финансиране от възложители. Както и да се индексират цените на дейностите на всеки 6 месеца при инфлация или дефлация с изменение от над 5 на сто. Поскъпването или намалението на договорените цени не може да надхвърля 50 на сто. Всъщност именно липсата на подобен механизъм се оказа препъни-камъкът за ремонтиране и изграждане на нови шосета през последните 2 години.

Обявените общо 7 поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища в 6-те области на страната и за магистралите със съответните обособени позиции са с прогнозна цена от 2,335 млрд. лв., което е с три пъти повече спрямо контрактите, подписани през 2018 г., които предходният служебен строителен министър Виолета Комитова прекрати като уж неизгодни. През 2018 г. общата стойност на подписаните тригодишни договори за поддържане на същите шосета е била малко под 758 млн. лв. Впоследствие както Комитова, така и кабинетът “Петков” подписаха анекси за удължаване на старите договори по старите цени, но по тях не се работеше, тъй като управляващите отказаха да се разплащат с компаниите, както и да актуализират цените заради драстичното поскъпване на строителните материали, енергоносителите, разходите за труд и ръста на инфлацията.

В резултат сега направените ремонти през последните две години ще струват на данъкоплатците поне 3 пъти по-скъпо, тъй като дейностите по договорите се заплащат изцяло от бюджета.

Преразглеждат реда на организацията на движение

Проектират пътища според прогнозите за трафика

Проект на нова наредба за организиране на движението по пътищата са подготвили от регионалното министерство.

Документът е публикуван на страницата на ведомството за обществено обсъждане. В новата наредба да отстранени пропуски, свързани с обхвата и съдържанието на видовете планове и проекти за организация на движението, реда за възлагане, изработване и приемане на плановете. Допълнен е обхвата на специфична изходна информация, която възложителят следва да предостави за проектиране на плановете и проектите, обясняват от строителното министерство. С промените се цели и да се отстранят несъответствия с разпоредби на наредбите за проектиране на пътища и за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Генералните планове за организация на движението се предвижда да се актуализират в 5-годишен срок. Предвиждат се и проекти за организация и безопасност на движението в населените места, както и такива извън тях. При проектиране на пътища приоритено ще се изследват конфликтните точки, които могат да доведат до пътни инциденти, както и ще се анализират прогнозите за бъдещия трафик.